Dani Balinta Vujkova

7.10.2020.

Zaključci Međunarodnog stručnog skupa „Čitanjem do uključenosti” u okviru XIX. Dana hrvatske knjige i riječi, dana Balinta Vujkova - 2. listopada 2020.

„Čitanjem do uključenosti” bila je tema Međunarodnog stručnog skupa knjižničara održanog u okviru XIX. Dana hrvatske knjige i riječi – dana Balinta Vujkova u Subotici, dana 2. listopada 2020. godine.

Aktualna tema o ulozi knjižnica u uključivanju različitih ranjivih društvenih skupina ukazala je na važnost oblikovanja čitateljske sposobnosti, stvaranja kreativnih programa i usluga te suradnje knjižnica, stručnjaka i svih ostalih subjekata u lokalnoj i široj zajednici kako bi se stvorili uvjeti za njihovu aktivnu integraciju i socijalizaciju.

Društvo koje potiče čitanje, a time i usvajanje znanja, stvara zdrav temelj za svoj opstanak, a škole i knjižnice su mjesta demokratizacije čitanja i pisanja čime se daje jednaka šansa svima neovisno o društvenom i imovinskom statusu. Stoga je važno posvetiti iznimnu pažnju čitanju kao vrlo složenoj aktivnosti i stvaranju iskusnog čitatelja. Tijekom povijesti javne knjižnice su otvarale dječje odjele i pokazale da su spremne transformirati se brže od obrazovnog sustava а i time svoju veliku snagu.

Zahvaljujući jeziku i čitanju djeca i mladi iz ranjivih i marginalnih skupina lakše se uključuju u obrazovanje i svakodnevni život u čemu veliku ulogu imaju knjižnice i knjižničari. Izlaganja i primjeri dobre prakse u knjižnicama s područja Republike Hrvatske i Republike Srbije pokazali su visoku spremnost knjižnica za kreiranje raznovrsnih programa za djecu i mlade s posebnim tjelesnim ili osjetilnim potrebama, teškoćama u razvoju te za djecu koja žive u posebnim okolnostima ili udaljenim zajednicama. U programe i aktivnosti uključena su djeca iz socijalno i ekonomski depriviranih sredina te pripadnici drugih kultura i ostalih ranjivih skupina u društvu, primjerice, pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

Knjižnice su razvile brojne usluge, posebne zbirke i građu s obzirom na posebne potrebe ili posebne okolnosti u kojima dječja knjižnica djeluje i koja zadovoljava specifične informacijske potrebe djece. U njima se koriste nove informacijske i komunikacijske tehnologije koje omogućavaju lakši pristup posebnim knjižničnim zbirkama.

Primjeri dobre prakse se međusobno razlikuju, ali imaju isti cilj – osnaživanje za redovito školovanje i svakodnevni život u zajednici. Predstavljena rješenja pokazuju važnost suradnje knjižničara i stručnjaka, institucionalnog umrežavanja, što vodi integraciji djece u postojeće programe knjižnica i u društvo općenito. Predstavljeni primjeri rezultati su rada knjižničara čiji je entuzijazam jedna od osnovnih poluga razvoja knjižnica. Knjižničari su svjesni potrebe evaluacije njihova rada kao i uključivanja medija kako bi se stvorilo poticajno okruženje i tako animirala i uključila šira javnost.

Svi radovi će biti objavljeni u zborniku.

Stručni skup „Čitanjem do uključenosti” organizirali su Hrvatska čitaonica Subotica, Zagrebačko knjižničarsko društvo, Gradska knjižnica Subotica i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.

 

Foto galerija

 
Naslovnica Usluge Kontakt Radno vrijeme
O nama Vijesti Aktivnosti Posudbeni odjel za odrasle Dječji odjel Matična služba Znanstveni odjel Digitalna knjižnica Naša izdanja Zavičajna zbirka Stara i rijetka knjiga Bibliotečka mreža Dani Dezsőa Kosztolányija Književni KIŠobran Dani Balinta Vujkova Američki kutak Kviz „Čitam i skitam“