Balint Vujkov Napok

2019.10.28.

A Szerbiában élő horvátok legnagyobb rendezvényének „nagykorúsága”

A Horvát Nyelv és Könyv Napjai - Balint Vujkov Napok idei nagykorú (18-dik alkalombeli) változatát öt napos rendezvény formájában tartották meg 2019. október 23-a és 27-e között Szabadkán. A gazdag program elsődleges célja, hogy közelebb hozza minden korosztályhoz, a gyermeketől, a fiatalokon át, a felnőtt generációkig a könyvet és az anyanyelv ismeretét.

A 18 évvel ezelőtt kétnapos rendezvényként elindított irodalmi esemény elsősorban Balint Vujkov irodalmi-nyelvi gyűjtőmunkáját hivatott valorizálni és multimediálisan feldolgozni, ám a Horvát Nyelv és Könyv Napjai - Balint Vujkov Napok, mára már a kibővült elnevezéssel, sokat gazdagodott programjai és részvevőinek számát tekintve, s ezáltal jelentőségében is, és, emiatt is, a Horvát Nemzeti Tanács a horvát nemzeti kisebbség számára kiemelt fontosságú rendezvényei sorába tűzte. Ma ezt a rendezvényt szervezésében, a kezdeményező Horvát Olvasókör és a Szabadkai Városi Könyvtár mellett, a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete, és nemrég óta a Horvát Nemzeti Tanács is támogatja.

2019. október 23-a

A Szabadkai Városi Könyvtár olvasóterme

Irodalmi Szalon

A rendezvény szerdán az Irodalmi Szalonnal kezdődött a Szabadkai Városi Könyvár olvasótermében, amelyben bemutatták Miroslav Slavko Mađer, a szerémségi herkócai író négykötetes Válogatott művei kiadványt Erről a kapitális vállalkozásróldr. Hrvojka Mihanović-Salopek, a HAZU (Horvát Tudományos- és Művészeti Akadémia)tudományos tanácsosaés aHorvát Írók Társasága tagja, Ivan Stipić Slavonski Brod-i doktorandusza Zágrábi Egyetem Bölcsészkarán, valamintTomislav Žigmanov, a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézetének igazgatója beszéltek.

<p2019. október 24-én 24.

Bunjevačko kolo HKKSzabadka

Népköltészet az iskolában – Balint Vujkov Dida emlékére

A második nap a gyermekeknek és a fiataloknak volt szánva. 2019. október 24-én a Bunjevačko kolo HKK nagytermében a Népköltészet az iskolában Balint Vujkov Dida emlékére című program került megrendezésre. Ezen a rendezvényenmintegy 300 olyan óvodás és általános iskolás vett részt, akik horvát nyelvű óvodába vagy iskolába járnak, vagy ahol horvát nyelv tantárgyat is tanulnak: Szabadkáról, Kisboszniából, Tavankútról, Györgyénből és Nagyfényről.

A tavankúti Pán Péter óvoda gyermekei előadták a Törökök és a bunyevác hosszú ingben című darabot, míg a szabadkai Matko Vuković Általános Iskola tanulói Acsászár hazugsággal teli zsákja című darabot mutatták be. A Balint Vujkov gyűjtéséből való népmesék dramatizálása mellett a Bunyevác Dalok Fesztiválja tagjait, a Gyermek Tamburazenekart is hallhattuk. Ez alkalommalKatarina ČelikovićésBernadica Ivankovićérdekes kvízt szerveztek a részvevő gyermeknek, amelyben megmérettettek a népnyelv, a sokác és bunyevác ikező nyelvjárás ismeretében.

A program keretében bemutatták az erre az alkalomra kiadott könyvet, a Balint Vujkov válogatott művei harmadik kötetét Mesék 3 címmel. A könyvet az óvodai és iskolai könyvtáraknakünnepélyesen adták át.

2019. október 24-e

Svetozar Marković Gimnázium Szabadka

Középiskolások műhelye

2019. október 24-én a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban műhelyfoglalkozást tartottak középiskolás diákoknak A szerb és horvát differenciált szótár témájára. Bevezetőt prof. Tomislav Ćužić horvát nyelvtanár, az újvidéki Bölcsészkar lektora mondott, míg Bernadica Ivanković interaktív vetélkedőt szervezett okostelefonok és modern technológiák segítségével.

A gimnazisták mellett, ezen a horvát nyelvórán, a Politechnikai és az Egészségügyi Középiskola diákjai is részt vettek.

2019. október 25-e

A Városháza tanácsterme

Multimediális est

Mirko KopunovićÉletműdíjas

Az irodalom terén elért eredményeiért Mirko Kopunović író kaptaaz Életmű-díjat, amelyet a Horvát Olvasókör és a Horvát Nyelv és Könyv Napjai Balint Vujkov Napok Szervezőbizottsága ítél oda, s plakettből és pénzjutalomból áll. A Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete Emerik Pavić díjban részesítette a 2018-as év legjobb könyvét, valamint Tomo Vereš díjban a 20162018 közötti időszakban kiadott legjobb könyvet a tudomány és az újságírás területén. Idén először a Horvát Olvasókör külön elismerést adott át a kiadóknak.

Külön elismerés Hrvojka Mihanović-Salopeknek

A XVIII. Horvát Nyelv és Könyv Napjai Balint Vujkov Napok Szervezőbizottsága úgy döntött, hogy idén különdíjat is odaítél kimagasló kiadói teljesíményért.Ezt az elismerést dr. Hrvojka Mihanović–Salopekkapta a szakszerű szerkesztői munkájáért Miroslav Slavko Mađer, a szerémségi herkócai származású író négykötetes Válogatott művei kiadásában, amely a Vajdasági Horvátok Művelődési Egyesülete és a Horvát Írók Társasága Szlavóniai-Baranyai-Szerémségi Fiókintézete közös kiadásában 2014. és 2019. között jelent meg.

A Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete díjai

A legjobb 2018-ban megjelent könyvért járó Emerik Pavić Díjat, aTradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca (Abácskai horvát sokácok hagyomány öröksége, önazonossága és migrációja) címűtudományos monográfia szerkesztéséért dr. prof. Milana Černelić, a Zágrábi Egyetem Bölcsészkarának professzora kapta.

A Vajdasági Horvátok Művelődési IntézetetriennálisTomo Vereš Díját, amelyet a legjobb tudományos könyvért ítélnek oda, dr. Robert Skenderović történész kapta aPovijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro Ugarske Monarhije (A Dunamenti horvátok (bunyevácok és sokácok) története a bevándorlástól az Osztrák Magyar Monarchia széthullásáig)könyvéért.

A két Balint Vujkov Naptól Napig eltelt időszak könyvtermésérőlDavor Bašić Palković tartott bemutatót. A bemutatót a Könyvtár katalógustermében felállított könyvkiállítás illusztrálta, melynek szerzőjeBernadica Ivankovićvolt.

<pVendégek a zágrábi Tanítóképző Egyetemről

A Multimediás est különleges vendégei a zágrábi Tanítóképző Egyetem Akadémiai Együttesének tagjai voltak, akik a Titok a padlásról című musicalt adták elő. A közönséghez a Tanítóképző Egyetem dékánjadr. prof. Siniša Opićszólt, aki elmondta, hogy a Zágrábi Egyetem, amelyhez tartozik a Tanítóképző Egyetem is, missziója a többi Horvátországon túli egyetem, szervezet és egyesület felé közvetíteni a tudományt és művészeteket.

<p2019. október 25–26.

A Szabadkai Városi Könyvtár olvasóterme

Tudományos Szakmai Tanácskozás

A Horvát Nyelv és Könyv Napjai - Balint Vujkov Napok harmadik napján a Szabadkai Városi Könytvár olvasótermében kétnapos tudományos - szakmai tanácskozás vette kezdetét, amelyen a szó tudós nagyjaival foglalkoztak, akik fáradhatatlanul gyűjtötték a népi irodalmi örökséget. A tanácskozáson huszonegy résztvevő volt Szerbiából, Horvátotszágból és Magyarországról. Ez alkalommal bemutatták a tavalyi Horvát Könyv és Szó Napjai nemzetközi tanácskozásáról összegyűjtott anyagból készült kötetet.

Ezen a napon megkoszorúzták Balint Vujkov mellszobrát a Városháza előtti parkban.

A tudományos-szakmai tanácskozás résztvevői meglátogatták Tavankútot és a Szalma Technikában Alkotott Naív Művészeti Galériát.

2019. október 26-a

A Szabadkai Városi Könyvtár olvasóterme

Az Irodalom a fordításban – mint az együttműködés hídja, irodalmi kerekasztal

 

Az irodalmi művek fordítása témával foglalkozó összejövetel részeként kerekasztal beszélgetésre került sor, melynek témája az Irodalom a fordításban – mint az együttműködés hídja, amelyben a vajdasági kisebbségi közösségek kultúrájával foglalkozó intézetek és képviselőik vesznek részt. A Milan Micić, aTartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság kulturális örökséggel megbízott helyettes titkára üdvözölte az egybegyűlteket, és megdícsérte a tartományi intézetek közös fellépését, amelyek immár tíz éve aktívan működnek.

<p2019. október 26–27.

Matko Vuković Általános Iskola Szabadka

Az iskola mint tanuló közösségSzakmai tanácskozás

A Horvát Nyelv és Könyv Napjai Balint Vujkov Napok keretében, 2019. október 26–27. között a szabadkai Matko Vuković Általános iskolában rendezték meg Az iskola mint tanuló közösség elnevezésű szakmai tanácskozást nevelők, osztály- és tantárgytanítók és tanárok részvételével. A mintegy 40 hallgatót bevonó szakmai tanácskozás célja a résztvevők nyelvi szakmai továbbképzése volt különböző kutatási- és munkamódszerekkel, illetve előadások, műhelyek és önálló munka formájában.

Új könyvek

1. Bajke 3 (Mesék 3) az Izabrana djela Balinta Vujkova (Balint Vujkov Válogatott Művei) sorozatból

2. Dani hrvatske knjige i riječi – dani Balinta Vujkova : Zbornik radova 2018.(A Horvát Nyelv és Könyv Napjai - Balint Vujkov Napok : Gyűjteményes kötet, 2018)

A rendezvény támogatói: Szerbia Köztársaság Művelődési és Tájékoztatási Minisztréiuma, Szabadka Város, A Horvát Köztásaságon Kívül Élő Horvátok Központi Állami Irodája, Horvátorzság Belgrádi Nagykövetsége, Horvát Nemzeti Tanács, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, valamint a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság

 

Fotó Galéria

1 2
 
Kezdőoldal Szolgáltatás Kapcsolat Nyitva tartás
Magunkról Hírek Mi történt nálunk? Kölcsönző osztály - felnőtt részleg Gyermekosztály Módszertani szakszolgálat Tudományos osztály Digitális könyvtár Kiadványaink Helyismereti gyűjtemény Régi és ritka könyvek gyűjteménye Fiókkönyvtárak Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok Irodalmi KIŠ-ernyő Balint Vujkov Napok Amerikai Kuckó "Kalandozás Könyvországban"