Vizija i misija

Vizija

U godini kada Gradska knjižnica Subotica slavi 125 godina od svojega osnutka, prilika je započeti reformu ove ustanove kako bi bila ravnopravna s drugim suvremenim europskim knjižnicama.

Ustanove kulture u tranziciji imaju svoje nove zadaće, primjenu novih strategija razvitka. Osnovna uloga svake knjižnice ogleda se u prikupljanju, obradi, čuvanju i davanju na korištenje knjiga i druge knjižnične građe. Danas se osnovna uloga u knjižnicama proširuje i dopunjuje, a njen osnovni cilj je kroz svoju djelatnost proizvoditi određene ishode, posljedice i rezultate značajne za razvitak zajednice koju uslužuje.

Već do druge polovice XX. stoljeća usvojen je stav da javna knjižnica ima tri osnovne uloge, a to su obrazovanje, informiranje i zabava. Ona svojim korisnicima pruža mogućnosti neformalnog učenja, također sam prostor za učenje, pristup organiziranim izvorima informacija iz gotovo svih područja, a u isto vrijeme omogućava i zabavu, prvotno kroz posudbu lijepe književnosti. Danas javne knjižnice vode silovitu borbu s masovnim medijima, ali one i dalje uspijevaju nametnuti svoje prioritete iznad masovnoga obrazovanja i definirati njihov značaj i potrebu u XXI. stoljeću. U okviru funkcija koje vrše, uvode razne bibliotečke usluge, kao što je dječja knjižnica, usluge poslovnoga informiranja, glazbene knjižnice, audio i video zbirke i mnoge druge zanimljive aktivnosti.

Koliko god da javne knjižnice utječu na veoma bitne sfere javnoga života, odgovor na pitanje koji je razlog za korištenje knjižnice uglavnom je "kako bi posudili knjigu". One kroz čitav svoj razvitak, a pogotovu danas, imaju mnogo kompleksniju ulogu. Njihova uloga u području obrazovanja je biti potpora za samoobrazovanje i doživotno učenje, one se prilagođavaju reformama školstva i njihovi centri mogu biti mjesto gdje učenici uče ili rade domaću zadaću. Kada je u pitanju društvena politika, njihova vodeća uloga je u očuvanju lokalnoga identiteta, služe kao ulaz u širi kulturni prostor za mnoge manjinske zajednice. Danas, kada je informacija kapital i sve skuplja roba, javne knjižnice imaju taj privilegij pružanja sve više informacijskih usluga. Jedno od najsloženijih mjesta, u smislu kulturnoga obogaćivanja, upravo je knjižnica. Ona osigurava probrane knjige, glazbene zapise, video snimke različitoga sadržaja, za djecu predstavlja ulaz u svijet književnosti, služi kao prostor za izvanškolske aktivnosti, ustupa prostor za umjetničke izložbe i književne večeri.

Svaka javna knjižnica mora se prilagoditi svojoj lokalnoj zajednici i ne smije podleći bilo kakvom ideološkom, političkom, vjerskom ili komercijalnom pritisku. Također, njena ponuda mora izaći iz okvira knjižnične zgrade.

Misija

Vrlo je bitno da efekti korištenja usluga i resursa javne knjižnice budu vidljivi i prepoznatljivi, da se učinak i rad jedne knjižnice prepozna kod korisnika koji mijenjaju i unaprjeđuju svoj profesionalni ili vlastiti život. Uspješna knjižnica mora biti u stanju ne samo pokazati svoje unutarnje rezultate i kvantitativne performanse poslovanja, već i društvene učinke svojega djelovanja.

Tijekom 125 godina svojega postojanja, Gradske knjižnica Subotica se razvijala s manjim ili većim naizmjeničnim uspjesima i zastojima gradeći svoj status narodne, gradske, matične, znanstveno-popularne i posudbene ustanove, da bi tijekom posljednjega desetljeća započela s radom na uzajamnom sustavu obrade jedinica knjižničnoga materijala koji u punoj mjeri može poslužiti kao temelj za efikasnije uključivanje u mrežu, te prelazak na automatsku obradu podataka. U tom smislu, proteklo razdoblje možemo promatrati pripremnim razdobljem za prestrojavanje knjižnice na novi model ustrojstva rada.

Naša primarna zadaća je da Gradska knjižnica Subotica, kao jedna od centralnih i krovnih ustanova kulture u gradu, postane model uspješnoga razvitka i uzor za ostale knjižnice u okruženju.

U ovoj zadaći prvenstveno se zalažemo za uspostavljanje jedinstvenog uzajamnog kataloškog sustava; za digitalizaciju svojih posebnih zbirka koje su jedinstvene dragocjenosti naše kulturne baštine i za obogaćenje svojih fondova, kao i da građa koju posjeduje dospije do što većeg broja korisnika. Ovi zadaci proizlaze jedan iz drugoga, i svaka faza predodređuje drugu, osim konačne faze - a to je zadovoljni korisnik.

 
Naslovnica Usluge Kontakt Radno vrijeme
O nama Vijesti Aktivnosti Posudbeni odjel za odrasle Dječji odjel Matična služba Znanstveni odjel Digitalna knjižnica Naša izdanja Zavičajna zbirka Stara i rijetka knjiga Bibliotečka mreža Dani Dezsőa Kosztolányija Književni KIŠobran Dani Balinta Vujkova Američki kutak Kviz „Čitam i skitam“