O Knjižnici

Gradska knjižnica Subotica

Gradska knjižnica Subotica je knjižnica javnoga tipa. Osnovana je 1890. godine. Od 1953. godine knjižnica se nalazi u zgradi nekadašnje Kasine koju je projektirao Ferenc Raichl u neobaroknom stilu. Raspolaže sa 300.000 knjiga, a rad s korisnicima je organiziran u tri posudbena odjela, dvije čitaonice, dvije posebne zbirke i dvanaest ogranaka. Fond je podijeljen na knjige na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku. U sklopu Znanstvenog odjela je bogat fond periodike sa oko 4.000 godišta časopisa i listova, bibliografski odjel i posebne zbirke - zavičajna zbirka i zbirka stare i rijetke knjige. Zavičajna zbirka ima 9.200 knjiga vezanih za Suboticu i okolicu. Gradska knjižnica Subotica je matična ustanova za Sjevernobački okrug.

Knjižnicu financira Grad Subotica, a za rad Matične službe izdvajaju se sredstva i iz proračuna Pokrajine.

Na odjelima su osigurane usluge na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku.

Pored svoje osnovne djelatnosti Gradska knjižnica Subotica je nositeljica i raznih kulturnih manifestacija, organizatorica književnih susreta, izložaba i znanstvenih predavanja i skupova. Najistaknutiji skup su Dani Dezsőa Kosztolányija koji se održavaju svake godine. Ovo je međunarodni skup koji ima tradiciju dugu 24 godine. Knjižnica je organizirala i lingvističke skupove, a radove s ovih skupova je izdala u nekoliko izdanja. Godine 2010. je četvrti put organizirana književna manifestacija Književni KIŠobran posvećen djelu Danila Kiša. U Knjižnici su učestali književni susreti i predstavljanja knjiga, kao i izložbe s obzirom na to da je ova djelatnost usko vezana za popularizaciju knjige. Gradska knjižnica Subotica je suorganizator Dana Balinta Vujkova - dana hrvatske knjige i riječi.

Odjeli Gradske knjižnice Subotica

Odjel obrade

Novonabavljene knjige dospijevaju na Odjel obrade gdje se uvode u Knjigu inventara. Zahvaljujući programu COBISS subotička Gradska knjižnica postala je članicom virtualne mreže knjižnica. Na ovom odjelu godišnje se kataloški obradi oko 4500 knjiga. Osim redovite obrade, u novoformiranu bazu se kontinuirano unose i podaci o postojećem fondu.

Odjel bibliografije

Važan temelj znanstveno-istraživačkih radova knjižnice čini Odjel bibliografije. Predstavljanjem dokumenata vezanih za grad i drugih potrebnih podataka, pretraživanjem materijala zavičajnih i pojedinačnih bibliografija, njihovim sređivanjem i objavljivanjem knjižničari daju puni doprinos razvoju istraživačke djelatnosti.

Informatička služba

Informatička služba omogućuje nesmetano funkcioniranje računalne mreže i prateće opreme.

Knjigoveznica

Uvezivanje periodike i starih knjiga, koje se obavlja u knjigoveznici, predstavlja jedan od najvažnijih uvjeta zaštite i čuvanja fonda.

 
Naslovnica Usluge Kontakt Radno vrijeme
O nama Vijesti Aktivnosti Posudbeni odjel za odrasle Dječji odjel Matična služba Znanstveni odjel Digitalna knjižnica Naša izdanja Zavičajna zbirka Stara i rijetka knjiga Bibliotečka mreža Dani Dezsőa Kosztolányija Književni KIŠobran Dani Balinta Vujkova Američki kutak Kviz „Čitam i skitam“