Mi történt nálunk?

2018.10.15.

Bernadica Ivanković a Horvát Könyvtáros Egyesület 43. Közgyűlésén Abbáziában

A könyvtárak szerepe és lehetőségei az ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszer - Agenda 2030 globális céljainak megvalósításában- volt a fő témája a Horvát Könyvtáros Egyesület 43. Közgyűlésének , amelyet 2018. október 10-től 13-ig tartottak meg Abbáziában. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszer - Agenda 2030 stratégiai dokumentum, amelyet 2015 szeptemberében fogadtak el Megváltoztatni a világot: az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszer 2030 programja címmel, s amelyet minden ENSZ tagország elfogadott. Az Agenda 2030 a fenntartható fejlődés 17 globális, és 169 alcélját tartalmazza, és az egyének élete, tevékenysége és jóléte minden lényeges területére kitér, és egészében a társadalmi fejlődéshez járul hozzá. Az IFLA különös hozzájárulásának köszönhetően felismerték a könyvtárak kulcsszerepét az AGENDA 2030 fenntartható fejlődés keretrendszere céljainak a megvalósításában. Az IFLA-nak az ENSZ-ben való érdekérvényesítésének fő aspektusai: az információkhoz való hozzáférés biztosítása és a szabadság szavatolása a nemzeti törvényhozással és a nemzetközi egyezményekkel összhangban, a kulturális örökség megőrzése, általános írástudás-, tanulás- és oktatás és az információs- kommunikációs technológiához való hozzáférés.

A Közgyűlés munkájában 250 könyvtáros vett részt Horvátországból, valamint vendégek voltak Bosznia és Hercegovinából, Szlovéniából, Szerbiából és Ausztriából. A szerbiai könyvtárosok egyetlen képviselője Bernadica Ivanković főkönyvtáros volt, aki a Szabadkai Városi Könyvtár horvát tagozatának tevékenysége az ENSZ Agenda céljainak megvalósítása terén címmel, amely bizonyságul szolgált, hogy a könyvtárak milyen fontos partnerek e célok elérésében. Ő a háromnyelvű könyvtár gyakorlati példáján keresztül, amelyeken keresztül valósulnak meg az ENSZ Agenda céljai, bemutatta, hogy a könyvtárak milyen fontos partnerek ezek elérésében. A horvát osztály számos, különféle programján keresztül bemutatta, hogy mennyire fontos a tervszerű, szakszerű és folyamatos munka a gyermekekkel és fiatalokkal, miközben az olvasáshoz és könyvhöz való ragaszkodás gyakorlásában a korszerű technológiákat is szövetségesül hívják.

Bernadica Ivanković előadását nagy rédeklődés övezte a horvát kollégák körében, és azonnal új kapcsolatok születtek ennek kapcsán, valamint közös programok ötletei születtek a helyszínen.

Bernadica Ivanković kulturális programszervező részvételét az abbáziai Közgyűlésen Prelog Város, a prelogi Rotary Klub és a Horvát Nemzeti Tanács biztosította, amely a szabadkai Könyvtár horvát osztályának számos programját támogatja.

 

Fotó Galéria

 
Kezdőoldal Szolgáltatás Kapcsolat Nyitva tartás
Magunkról Hírek Mi történt nálunk? Kölcsönző osztály - felnőtt részleg Gyermekosztály Módszertani szakszolgálat Tudományos osztály Digitális könyvtár Kiadványaink Helyismereti gyűjtemény Régi és ritka könyvek gyűjteménye Fiókkönyvtárak Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok Irodalmi KIŠ-ernyő Balint Vujkov Napok Amerikai Kuckó "Kalandozás Könyvországban"