Balint Vujkov Napok

2011.10.19.

X. Balint Vujkov Napok

A Balint Vujkov Napok a bunyevác í-ző nyelvjárás őrzője

Az í-ző nyelvjárás vidékünk autentikus nyelvjárásának megőrzése a Balint Vujkov Napok legfontosabb feladata.

A programsorozat az idén tizedik alkalommal került megrendezésre 2011. október 19-től 21-ig a Horvát Olvasókör szervezésében és a Városi Könyvtár társszervezésében, valamint a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet logisztika támogatásával.

A rendezvény során a Népköltészet az iskolában című program keretében bemutatásra került az ismert gyűjtő munkásságát tartalmazó kiadvány, majd az irodalmi est keretében a Horvát Írók Egyesületének isztriai alosztálya mutatkozott be.

A rendezvény fontos része volt a tudományos tanácskozás és a multimediális est.

A város központjában leleplezésre került Balint Vujkov mellszobra.

A diákok számára előlátott program - Népköltészet az iskolában

Mintegy négyszáz gyerek vett részt a Bogatašovo maslo (A gazdag ember és a kölcsönkért vaj) című kötet bemutatóján.

A sorrendben tizedik Balint Vujkov Napok szerdán, október 19-én kezdődtek a Városháza dísztermében. A Népköltészet az iskolában elnevezésű programban mintegy 400 horvát nyelven tanuló diák vett részt.

Ez alkalommal Balint Vujkov által gyűjtött népmesék dramatizált változatát adták elő a györgyéni Vladimir Nazor Általános Iskola diákjai Aranyküszöb címmel.

A Marija Petković óvoda óvodásai a Rózsás anyó és a lány című előadást mutatták be.

Bemutatásra került Balint Vujkov válogatott elbeszéléseit tartalmazó kötet, a Horvát Olvasókör kiadásában, mely A gazdag ember és a kölcsönkért vaj címmel látott napvilágot. A kötet 13 elbeszélést tartalmaz, melyek a lustaságot mint káros tulajdonságot pellengérezi és a szorgalmas munkával megszerezhető gazdagságot hirdetik.

Az elbeszéléseket Katarina Čeliković válogatta, az illusztrációk Ružica Miković Žigmanov, a lektorálás Zlatko Romić munkája.

A könyvet a CD melléklettel, melyet Rajko Ljubič készített, az iskolai könyvtárak ajándékba kapták.

A Pulai Horvát Írók Egyesületének bemutatkozása a Városi Könyvtárban

A Balint Vujkov Napok keretében október 20-án a Városi Könyvtárban mutatkozott be a Pulai Horvát Írók Egyesületének isztriai alosztálya. Ez alkalommal, három horvát irodalmár, nyelvész mutatta be Isztria nyelvtörténeti sajátosságait.

Boris Biletić, ismert író, a Horvát Írók Egyesületének alelnöke, Isztria és Vajdaság hasonlóságáról beszélt. Ezután dr Goran Filipi nyelvész és dialektológus, valamit Danijel Načinović költő Isztria nyelvi gazdagságáról tartott előadást.

A bemutatkozás mindenképpen gazdagította a horvát nyelv és könyv ünnepét, ugyanakkor a vajdasági és a horvátországi írók együttműködését erősítette.

Tudományos tanácskozás

Az irodalomkritika az értékes művek szolgálatában

A Duna-mentén élő horvátok irodalmában az irodalmi kritikának az lenne a feladata, hogy rámutasson a megjelenet művek értékeire, hangzott el többek között a tanácskozáson. A tudományos előadásokon a Svetozar Marković Gimnázium horvát tagozatán tanuló diákok is részt vettek.

A tanácskozás résztvevői sorában irodalmárok és nyelvészek képviseltették magukat, Horvátországból, Magyarországról, Ausztriából, Vajdaságból, valamint azokból az országrészekből, ahol Balint Vujkov népköltészeti gyűjtést folytatott: A résztvevők Mirko Ćurić, Đakovo - (A horvát irodalomkritikusok đakovoi találkozója), doc. dr. psc. Sanja Vulić, Zágráb (Az irodalomkritika fogalma és a kisebbségi kritika példái). dr. sc. Hajszán Robert - Pinkovac (Balint Vujkov által gyűjtött anyag nyelvezete a gradišćei horvát dialektus viszonylatában. Vojislav Sekelj (Irodalomkritika Szabadkán), Milovan Miković (A vajdasági horvát irodalom, az irodalomkritikai gyakorlat- és a hiányos bibliográfia ismeretek tükrében), Tomislav Žigmanov (A helynevek minimalizmusa és a szereplők helyi sajátságai Balint Vujkov elbeszéléseiben).

A tanácskozáson fiatal kutatók is bemutatkoztak: Vladan Čutura (Modernség és avantgardizmus a határszéleken keletkezett horvát irodalmi produkcióban), Marina Balažev (Balint Vujkov sokác elbeszéléseinek nyelvezete), Nevena Mlinko (A női szerepek Balint Vujkov elbeszéléseiben), Bernadica Ivanković (A vajdasági horvátok könyvtermése az elmúlt évben).

A tanácskozáson ezúttal is bemutatásra került a sorrendben második, az 2006-2010 közötti tudományos tanácskozás anyagát tartalmazó kötet. A kötet recenzense dr. sc. Sanja Vulić. A kötetben öt olyan szöveg található, mely egy sajátos szintézisét adja minden Balint Vujkov Napok rendezvénynek, ezáltal is megkönnyítve a krónikások munkáját.

Balint Vujkov mellszobrának leleplezése

A város központjában a Városháza és a Zeneiskola közötti parkban október 21-én leleplezték Balint Vujkov mellszobrát, amelyet Sava Halugin ismert szobrászművész készített. A Horvát Olvasókör kezdeményezésére és Ljubica Kiselički a polgármester oktatással és művelődéssel megbízott tanácsosának közbenjárásával sikerült Balint Vujkov mellszobrát felállítani szeretett városában.

A Balint Vujkov Dida életmű-díj

Csönd és séta mint ihlető forrás Vojislav Sekelj munkásságában

A X. Balint Vujkov Napok Szervezőbizottsága sorrendben negyedik alkalommal adományoz Balint Vujkov Dida életmű-díjat az irodalom terén elért kiemelkedő teljesítményért.

A díj és az elismerés, amely egy művészi alkotásból és pénzjutalomból áll, fontos gesztus, tisztelgés azok előtt, akik életművükkel jelentősen hozzájárultak a horvát nyelv és irodalom népszerűsítéséhez. Az elismerés művészi kidolgozása Ružica Miković Žigmanov festő munkája. A Szervezőbizottság a díjat a vajdasági horvátok egyik legjelentősebb költőjének, regényírójának, Vojislav Sekeljnek ítélte oda.

A díjat a multimediális est keretében a Városháza dísztermében adták át.

Vojislav Sekelj a legolvasottabb horvát írók egyike Vajdaságban. Költő, regényíró, esszéista de írt drámát, kritikát, ugyanakkor publicisztikai munkássága is jelentős. Sekelj elmondása szerint 30 éven keresztül barátkozott Balint Vujkovval és az ő hatására írta meg í-ző nyelvjárásban a Rič fali (A szó hiányzik) című verseskötetét. Műveit magyar, német, szlovák, szlovén, albán, macedón, román, francia és angol nyelvre is lefordították. Verseiben modern költői kifejezéssel és formákkal él és egyike azoknak akik elindították az új „što" és bunyevác í-ző nyelvjárás alkalmazását a költészetben.

Multimediális est

Az anyanyelv megőrzése a legkisebbekkel kezdődik. Ezért a Balint Vujkov Napok záróestjén ők „jutottak szóhoz". A Marija Petković óvoda óvodásai a Városháza dísztermében Balint Vujkov Rózsás anyó és a lány című elbeszélésének dramatizált változatát adták elő. Az esti műsor keretében a közönség közelebbről is megismerkedhetett Vojislav Sekelj munkásságával.

A Balint Vujkov Napok egyik fontos kísérőrendezvénye az elmúlt évben Vajdaságban megjelent horvát nyelvű könyvek bemutatása. A kiadványokról Bernadica Ivanković a Horvát Olvasókör elnöke beszélt.

A műsorban fellépett a tamburazenekar, a Bunjevác dalok fesztiváljának énekesei és a Bácsmonostori Bodrog Művelődési Egyesület asszonykórusa és Danijel Načinović horvátországi költő.

A X. Balint Vujkov Napok támogatói voltak Szabadka Város, a Szerb Köztársaság Művelődési Minisztéruma, Horvátország Külügyekkel és az Európai Integrációval megbízott Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Közigazgatási Titkárság, a Horvát Nemzeti Tanács és a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet.

Fotó Galéria

 
Kezdőoldal Szolgáltatás Kapcsolat Nyitva tartás
Magunkról Hírek Mi történt nálunk? Kölcsönző osztály - felnőtt részleg Gyermekosztály Módszertani szakszolgálat Tudományos osztály Digitális könyvtár Kiadványaink Helyismereti gyűjtemény Régi és ritka könyvek gyűjteménye Fiókkönyvtárak Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok Irodalmi KIŠ-ernyő Balint Vujkov Napok Amerikai Kuckó "Kalandozás Könyvországban"