Balint Vujkov Napok

2013.10.19.

Megtartották a horvát könyv és szó ünnepét, a XII. Balint Vujkov Napokat

   Tavankúton gyermekprogram és képregény-mese, tudományos szakmai tanácskozás a horvát irodalom nagyjairól, irodalmi est, a Pannonizmus a horvát költészetben című könyv bemutatója, az Eszmélet című színdarab bemutatója a pécsi Horvát Színház előadásában, irodalmi díjak kiosztása-ezek voltak az idei Balint Vujkov Napok fő eseményei. A Balint Vujkov Napok- a horvát könyv és szó ünnepe, amely a vajdasági horvátok legnagyobb irodalmi rendezvénye, 2013. október 17. és 19. között került megrendezésre a tavankúti Matija Gubec Általános Iskolában, a Szabadkai Városi Könyvtárban, valamint a szabadkai Népszínházban.

Diákoknak szóló program

   A népszerű Népköltészet az iskolában című programot október 17-én a tavankúti Matija Gubec Általános Iskola tornatermében tartották meg.

A nyilvános horvát anyanyelvi órán horvát tannyelvű tagozatra járó szabadkai, györgyéni, kisboszniai és tavankúti alsós diákok, illetve a Horvát nyelv és nemzeti kultúra elnevezésű tantárgyat hallgató monostorszegi, béregi, bezdáni, szondi, vajszkai, palonai, soti, mitrovicai, zombori és nagyfényi diákok vettek részt, akik megtekintették a szabadkai Matko Vuković Általános Iskola diákjainak előadásában A megszeppent tojás című színdarabot, amelyet Dejan Petrović és Branka Petrović tanárok, valamint Ana Čavrgov tanítónő rendeztek. Felléptek még a tavankúti Peter Pan óvoda növendékei Balint Vujkov A vöröshagyma szökik a halál elől című meséjének színpadi változatával, amelyet Verica Ivković Ivandekić óvónő állított színpadra. A gyermekközönségnek bemutatták A megszeppent tojás című képregényt, amely az azonos című bunyevác mese alapján Katarina Čeliković szövegadaptációjával, Petar Tikvicki szabadkai képzőművész rajzaival készült el.

A nyilvános óra egy részét Aleksa Kokić ismert horvát írónak szentelték. A rendezvényt megtisztelték látogatásukkal a szerb és horvát államfők, Tomislav Nikolić és Ivo Josipović.

Tudományos szakmai tanácskozás

  A két napos tudományos szakmai tanácskozáson mintegy húsz előadó vett részt Magyarországról, Horvátországból, Ausztriából, és Vajdaságból, akik a Duna-menti horvátok irodalmáról értekeztek, de feldolgoztak néhány horvát irodalomhoz és nyelvhez kapcsolódó témát is. A szakmai tanácskozáson, a Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében bemutatták a X. és XI. Balint Vujkov Napok anyagából készült harmadik gyűjteményes kötetet, amely a 2011. és 2012. évi szakmai tanácskozás anyagát öleli fel, valamint a Balint Vujkov gyűjtéséből származó népmesék és más művek bibliográfiáját, amelyet Katarina Čeliković állított össze. A tanácskozás kiemelt témái a következők voltak: a horvát irodalom nagyjai, Alksa Kokić, Joze Pašić és Antun Karagić, születésének 100. évfordulója; Balint Vujkov és a népköltészet. A Balint Vujkov Napokon- a horvát könyv és szó ünnepén kiemelték a bunyevác és sokác i-ző nyelvjárás megőrzésének szükségességét, Vujkov műveinek és népköltészeti gyűjtései értékének a megőrzésére tett erőfeszítésék folytatását, s a résztvevők egyetértettek abban, hogy továbbra is a horvát irodalom és nyelv temtikus feldolgozásán kell dolgozni. Аz összegzésben előrevetítették a Pécsi Egyetem Horvát Nyelvi Tanszékével való együttműködés folytatását, valamint a tanácskozás biennális megrendezését, hogy egyaránt lehetővé tegyék a pécsi és szabadkai eseményen való részvételt. A tanácskozáson abban is megegyeztek, hogy már jövőre elkészül a gyújteményes kötet, valamint, hogy a tanácskozást tematikusan is kibővítik, és teret adnak olyan intézményeknek, amelyek érdeklődést tanúsítanak a vajdasági horvátok kultúrája iránt, mint például az idei tanácskozáson résztvevő Zadari Tudományegyetem. Azon felül megegyeztek abban is, hogy a kétévente megrendezendő tanácskozás mellett évente egy szakmai találkozót is szerveznek a Szabadkai Városi Könyvtárral közösen, amelynek jövőre a gyermekirodalom lesz a témája.

A szakmai tanácskozás résztvevői Lajčo Perušić Zágrábból (Aleksa Kokić, a tendenciózus líra vizionárusa), dr. Ernest Barić Pécsről (Hungarizmusok Antun Karagić műveiben), mgr. Stjepan Blažetin Pécsről (Antun Karagić Faunja, a magyarországi társadalmi élet kritikája a XX. század 60-as éveiben), Silvestar Balić Pécsről (А “budapesti” Danica irodalmi szövegei 1923-1944), Vesna Budinski Zágrábból (Balint Vujkov gyűjteséből választott népmese értelmezési módszerének mikrostrukturális modellje), mgr. Martina Kolar Billege Zágrábból (A štokávés kajkáv dialektusban beszélő diákok szövegértésének vizsgálata a bácskai dialektusban írott mű értelmezésén keresztül), mr. Vera Erl Eszékről ( Balint Vujkov és Julij Njikoš hagyatéka a horvátok kulturális értékeiben, Mirko Ćurić Đakovoból (Milena Papratović - a đakovoi népmesék gyűjtője), dr. Goran Rem-Sanja Jukić Eszékről (Balint Vujkov a sokác problematikában, Mila Markov Španović Mitrovicáról (A női alakokról Živko Bertić művében), Bernadica Ivanković Szabadkáról (A Duna-menti horvátok népmeséi a rendszertelenül megjelenő naptárakban), dr. Robert Hajszan Pinkovciról, Ausztria (Balint Vujkov a Pannon Évkönyv kiadványaiban), dr. Teodora Vigato Zadarból (Egy népszínmű Silbe szigetről) Kristina Jelinić Brodból és dr. Ivica Vigato Zadarból (Gráfiák Lanosović kéziratos szótáraiban), dr. Andrija Anišić Szabadkáról (Az élet morális aspektusai Josip Pašić A vér szárad című regényében), Željka Zelić (Kokić vallásos költészete), Miroslav Stantić: (Aleksa Kokić megzenésített versei), Katarina Čeliković (A kritika viszonyulása/nem viszonyulása Aleksa Kokić opusához), Tomislav Žigmanov (JosipTemunović és Marko Vukov tisztelendőkvallásos költészete), Davor Bašić Palković (A vajdasági horvátok könyvtermése a tavalyi Balint Vujkov Napok elteltétől).

Irodalmi est

   A Pannonizmus a horvát költészetben című kettős könyv Goran Rem és Sanja Jukić, az Eszéki Tudományegyetem tanárainak munkája. A tanulmányt és a szemelvényválogatást tartalmazó kötetet október 18-án mutatták be a Szabadkai Városi Könyvárban. A bemutatót számos érdeklődő kísérte figyelemmel, akik a kötetben szereplő Stjepan Blažetin és Tomislav Žigmanov verssorait is meghallgathatták a szerzők előadásában.A szerzők mellett a könyv szerkesztője Mirko Ćurić és a moderátor Vladan Čutura, professzor méltatták a kötetet.

Multimediális est

   Idén a Balint Vujkov Napok keretében bemutatták Antun Karagić: Eszméletcímű darabját a Pécsi Horvát Színház előadásában, amely a szerző születésének századik évfordulója tiszteletére került színre.

A nagyszámú közönség előtt három díjat osztottak ki: a Balint Vujkov Napok szervezőbizottsága az Irodalmi Életmű-díjat a 2013-as évben Ivan Balenović péterváradi irodalmárnak ítélte oda, valamint a 2012. év legjobb könyvéért járó Emerik Pavić-díjat is ő vehette át a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete igazgatótanácsa döntése értelmében a Száműzött a világosság világából: Stanislav Preprek élete és munkássága című könyvéért. A legjobb tudományos, illetve publicisztikai kiadványért járó triennális, a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete által, első ízben odaítélt Tomo Vereš-díjat Marko Kljajić vehette át.

Új könyvek

   A XII. Balint Vujkov Napokhoz kapcsolódóan négy új könyv jelent meg: Aleksa Kokić összegyűjtött művei A síkság árnyai között címmel, melyet Željka Zelić rendezett sajtó alá, a Balint Vujkov gyűjtéséből származó népmesék és más művek bibliográfiája, amelyet Katarina Čeliković állított össze, s a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézetének kiadásában látott napviágot, A megszeppent tojás című képregény, amely az azonos című bunyevác mese alapján Katarina Čeliković szövegadaptációjával, Petar Tikvicki szabadkai képzőművész rajzaival készült el, valamint a Balint Vujkov Napok : a horvát könyv és szó ünnepe a 2011. és 2012. évi szakmai tanácskozás gyűjteményes anyaga, amelyet Katarina Čeliković szerkesztett, és a szabadkai Horvát Olvasóköradott ki.

Balint Vujkov mellszobrának megkoszorúzása

   A Balint Vujkov napok Szervezőbizottsága, (amely a Horvát Olvasókör, a Vajdasági Horátok Művelődési Intézete tagjaiból áll), a Szabadkai Városi Könyvár, a Horvát Nemzeti Tanács, Szabadka Város és a Horvát Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusa képviselői megkoszorúzták Balint Vujkov mellszobrát, amely az írók szoborparkjában található a Városháza mögötti téren, ezzel adva tanújelét, hogy az emlékezés hagyományát továbbra is ápolni szeretnék .

   A Balint Vujkov Napok idei megrendezését Szabadka Város, Szerbia Művelődési Minisztériuma, a Tartományi Oktatási, Közigazgatási- és Kisebbségügyi Titkárság, a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete, a Horvát Nemzeti Tanács, a Horvát Köztársaság Külügyi és Európa-ügyi Minisztériuma támogatta. Az idei Balint Vujkov Napok társszervezője a Szabadkai Városi Könyvtár volt, logisztikai támogatást pedig a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete nyújtott.

Fotó Galéria

 
Kezdőoldal Szolgáltatás Kapcsolat Nyitva tartás
Magunkról Hírek Mi történt nálunk? Kölcsönző osztály - felnőtt részleg Gyermekosztály Módszertani szakszolgálat Tudományos osztály Digitális könyvtár Kiadványaink Helyismereti gyűjtemény Régi és ritka könyvek gyűjteménye Fiókkönyvtárak Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok Irodalmi KIŠ-ernyő Balint Vujkov Napok Amerikai Kuckó "Kalandozás Könyvországban"