Balint Vujkov Napok

2018.10.8.

Új technológiákkal az olvasókig

A Horvát Könyv és Szó Napjai- Balint Vujkov Napok rendezvényt 2018. október 3-tól 6-ig rendezték meg Szabadkán a Szabadkai Horvát Olvasókör szervezésében, a Szabadkai Városi Könyvtár és a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet közreműködésével.

A hagyományos évi Szerbiában kiadott horvát könyvtermés bemutatása és értékelése mellett, amely során kiosztották az irodalmi díjakat, az idei 17. Horvát Könyv és Szó Napjai- Balint Vujkov Napok szabadkai rendezvény, mint a horvát kisebbség legnagyobb irodalmi rendezvénye, új tartalmakkal bővült, az új digitális technológiák bemutatása céljából, amelyek segíthetnek az olvasótáborok növelésében és serkentésében, különösen a gyerekek és fiatalok olvasási szokásai tekintetében. Ezzel a rendezvény négy naposra bővült, és a korábban alcím, A Horvát Könyv és Szó Napjai fő hangsúlyt kapott, és főcímmé változott.

Az idei rendezvény néhány programmal bővült és ezáltal a közönség köre és száma is bővült.

Szerda, 2018. október 3.
Szabadkai Városi Könyvtár
Költőket énekelünk Irodalmi Szalon

Az idei Horvát Könyv és Szó Napjai a Szabadkai Városi Könyvtárban Irodalmi Szalonnal kezdődtek Költőket énekelünk címmel. Ahogyan a cím felvezette a rendezvényt, a hallgatóság megzenésített verseket hallhatott horvátországi, illetve szerbiai horvát szerzőktől. Az est moderátora, Nevena Mlinko bevezetőjében a művészet hatásáról beszélt a modern ember világára.

A közönségnek bemutatkozott egy đakovói duó – Sanja Hajduković énekes Josip Molnar gitárkíséretében, akik Zvonimir Golob, Mak Dizdar, Arsen Dedić megzenésített verseit adták elő. Az est folyamán az énekek során váltakozott a horvát irodalmi nyelv, valamint a bunyevác, a sokác dialektus. Kaj és más nyelvjárásban is hallhattunk verseket. Vajdasági horvát költők megzenésített vereseit Nela Skenderović zongorakíséretében Lidija Ivković előadásában, valamint Martina Čeliković előadásában, Ervin Čeliković zongorakíséretében Szabadka, értékesebb az aranynál című éneket hallhattuk. A közönség pillanatokra spontán csatlakozott az előadáshoz.

Csütörtök, 2018. október 4.

Bunjevačko kolo Horvát Kluturális Központ
Népköltészet az iskolában- Balint Vujkov – Dida emlékére

A Bunjevačko kolo HKK nagytermében Szabadkán valódi tanórát rendeztek a horvát nyelv, könyv és beszéd iránti szeretet és tudás jegyében. Ez alkalommal mintegy 400 óvodás és iskolás korú gyerek gyűlt össze. Az idei 17. Horvát Könyv és Szó Napjai- Balint Vujkov Napokon a következő iskolák vettek részt: Matko Vuković, Szent Száva, Ivan Milutinović Szabadkáról és Kisboszniából, a Vladimir Nazor Györgyénből és a Matija Gubec Tavankútról Az óvodák közül a Marija Petković Biser, a Marija Petković Sunčica iskoláskor előtti intézmányek vettek részt Szabadkáról, Tavankútról a Pan Péter, Kisboszniából pedig a Bambi. Idén a szontai Ivan Goran Kovačić Á.I. diákjai is részt vettek a rendezvényen. A résztvevőket, és főként Balint Vujkov unokáját Nela Vujkov Prentovićot ésdédunokáját Nina Racićot, a Horvát Olvaókör elnöke, Bernadica Ivanković üdvözölte.

Hogy mennyire (nem) ismerjük a bunyevác nyelvet, meggyőződhettünk abban a kvízben, amelyet a Hrcko újság szerkesztője,Vesna Huska vezetett.

A Marija Petković Biser óvodaés a szabadkai Ivan Milutinović Á.I. horvát tagozatú,A vadak között a legnagyobb tolvaj, illetve a Metluketa címűt.

A program során, amelyetKatarina Ivanković RadakovićésLuka Ješić vezettek, a Mesék 2című könyvet Katarina Čeliković szerkesztő, valamint a Horvát Könyv és Szó Napjai- szervezőbizottságának elnöke mutatta be, aki egyben bejelentette a következő mese- és állatmese gyűjtemény megjelenését, mivel Balint Vujkov mintegy 1500 mesét jegyzett fel. A meseválogatást Zlatko Romić végezte. Minden iskola, illetve óvoda könyvtára ajándékba kapott könyvet.

Péntek, 2018. október 5.

Svetozar Marković Gimnázium Szabadka
Középiskolások műhelyfoglalkozása

A szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban2018. október 5-én, péntekenÚj technológiák a könyvtárban, lehetséges, vagy nem? címmel tartottak műhelyfoglalkozást, amelyet Mirjana Nešić, főkönyvtáros tartott a BelgrádiPolitechnika Iskolából. Ezúttal bemutatta azokat a QR kódokon alapuló technológiákat, valamint programokat, amelyek érdekesebbé tehetik a könyveket. Érdekes, hogy ezek az aplikációk ingyenesek, és gyakorlatilag mindenki számára hozzáférhetőek. A bevezető után a középiskolások csoportjai maguk kreáltak digitális tartalmakat. A gimnazisták mellett a műhelymunkában részt vettek a Politechnikai és az Egészségügyi Középiskola diákjai.


Péntek, 2018. október 5.

Szabadkai Városi Könyvtár
Nemzetközi Könyvtáros Tanácskozás

Pénteken a Szabadkai Városi Könyvtárban tanácskozást rendeztek meg Új technológiák és metodológiák a gyermekekkel és fiatalokkal való munkában a könyvtárakban címmel, amelyen mintegy ötvenen vettek részt, ezek közül 29-en tartottak előadást. Az előadók a következők voltakAlka Stropnik (Zágráb Város Könyvtárai), Ana Sudarević (A karlócai Dubovac Á.I. Könyvtára), Bernadica Ivanković (Szabadkai Városi Könyvtár), Biljana Davidovski ésBojana Marinčić ( Užicei Népkönyvtár), Bojan Lazić (Horvát Iskolakönyvtárak Hálózata Vukovár) Branka Mikačević ésTatjana Petrec (belovári Petar Preradović Népkönyvtár ), Dragana Marinković (a lazarevaci Dimitrije Tucović Könyvtár), Dušanka Papić ( palánkaiVeljko Petrović Népkönyvtár), Elizabeta Georgiev (dimitrovgrádi Detko Petrov Népkönyvtár), Janja Severović (a zaprešići Ante Kovačić Városi Könyvtár), Jasna Milošević ésSnežana Vulić (a jagodinai Radislav Nikčević Népkönyvtár), Milana Bajkin ésDunja Brkin Trifunović(a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár), Mirjana Nešić (a Belgrádi Belgrádi Politechnika)), Niko Cvjetković ésKristian Benić (a fiumei Városi Könyvtár), Petra Dravinski (a kaproncai Fran Galović Könyvtár és Olvasóterem), Rita Fleis (Szabadkai Városi Könyvtár), Vera Mihailović ésMarijana Nikolić (Újvidéki Városi Könyvtár), Violeta Đorđević ésJasna Brkić (Belgrád Város Könyvtárai), Violeta Stojmenović (bori Népkönyvtár) ésVladimir Simić(a čačaki Vladislav Petković Dis Népkönyvtár).

A tanácskozás a könyvtárosok kapcsolatfelvételét is lehetővé tette, valamint közös projektek ötletéhez is hozzájárult.

A Napok keretében most is megrendezték a szerbiai horvátok kiadásában megjelent, az aktuális év könyvtermését bemutató kiállítást.

Péntek, 2018. október 5.

Bunjevačko kolo Horvát Kluturális Központ
Multimediális-és díjkiosztó est

A Horvát Könyv- és Szó Napjai rendezvény hagyományosan alkalom, hogy a vajdasági horvát irodalom köréből kiosszák az irodalmi díjakat. A díjakat a Bunjevačko kolo HMK-ban megrendezett központi ünnepségen, a multimediális esten adták át. A Horvát Olvasókör által odaítélt legjelentősebb elismerést, az irodalom terén elért eredményekér járó Életmű- díjat Marko Kljajić msgr. kapta. Négy verseskötete mellett több művelődéstörténeti tárgyú könyv szerzője, amelyekben azon szerémségi helységekben élő horvátok életét mutatta be, ahol tisztelendőként szolgált.

A Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete Emerik Pavić Díját a 2017-es év legjobb könyvéért Robert Skenderović, történész kapta A Duna-menti horvátok (bunyevácok és sokácok) története a letelepüléstől az Osztrák-Magyar Monarchia bukásáig című könyvéért. A könyv a VHMI és a brodi Horvát Történettudományi Intézet Szlavónia, Szerémség Baranya történelmére fokuszáló alágazatának közös kiadása.

Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete Iso Velikanović díját a 2015. és 2017 között megjelent legjobb prózakötetért Dragan Muharem msgr. kapta az Ivan Antunović Katolikus Társaság kiadásában megjelent vezércikk- gyűjteményéért Egy templomi pók vallomásai címmel.

A multimediális esten Gordan Bakota horvátországi nagykövet kihangsúlyozta az ilyen rendezvények- és kimagasló közösségért tett eredményekért kijáró díjak jelentőségét a horvát kultúra megőrzése és a horvátok megmaradása terén Szerbiában.

Az est keretében fellépett a Bunjevačko kolo HMK Fonók elnevezzésű női kórusa, a díjazott Marko Kljajić verseit pedig a surčini Katica Naglić szavalta..

Könyvtermés

A Napoktól a Napokig eltelt időszak könyvtermését Klara Dulić irodalomtanár mutatta be. Ebben az időszakba 30 címszót nyomtattak, ami az átlagot tekintve jó eredménynek számít.

Könyvbemutató

A Horvát Könyv- és Szó Napjai rendezvény alkalmából két könyvet adtak ki, amelyeket bemutattak a rendezvényen:

Balint Vujkov Mesék 2., a Horvát Olvasókör és a Vajdasági Horvátok Művelődési Intézete közös kiadásában, amely a Balint Vujkov Válogatott Művei sorozat részeként jelent meg. A meséket Zlatko Romić válogatta, a szerkesztő Katarina Čeliković, recenzense dr. Sanja Vulić Zágrábból. A korrekturát Mirko Kopunović végezte, a képzőművészeti szerkesztő Darko Vuković.

A Mesék 2. könyv 450 oldalon közli a pannon térsgében lejegyzett meséket az ausztriai Gradišćetől a romániai Bánát karašev-horvátfalvaiig, és nagyon érdekes követni a dialektusok változatosságát, de az állandó kiejtéseket is, amelyek közösek ebben a sokszínűségben.

2. A Horvát Könyv- és Szó Napjai Tudományos Tanácskozás anyaga 2017, amely a Horvát Olvasókör és a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet közös kiadásában jelent meg.

Amint a cím is elárulja, a gyűjtemény a 2017 októberében megrendezett Horvát Könyv- és Szó Napjai- Balint Vujkov Napok rendezvény keretében megrendezett tudományos tanácskozás munkáit tartalmazza. A tanácskozáson, amelyet a Magyarországi Horvát Tudományos Intézettel és annak eszéki sokác ágával közösen szerveztek meg, szerbiai, magyarországi, osztrák és horvát előadók vettek részt.

A tanácskozás résztvevői a dunamelléki horvátok irodalmával, nyelvével és kultúrájával, illetve egyetemes horvát irodalmi és nyelvi témákkal foglalkoztak. A 274 oldalas könyvben 20 munka két tematikus egységbe van elosztva: Nyelvi témák és Kulturális disputák- irodalmi és történelmi tanulmányok. Katarina Čeliković, a kötet szerkesztője az előszóban kiemeli, hogy a kötet munkái jelentős mértékben hozzájárultak az irodalmi és történelmi kulturális örökség felértékeléséhez, amellyel a szervezők nagy előrelépést tanúsítottak, hiszen az effajta tanácskozások igazán ritkaságnak számítanak a vajdasági horvát közösség életében.

A könyv képzőművészeti szerkesztője Darko Vuković.


Koszorú elhelyezése Balint Vujkov mellszobrára

A szervezők, résztvevők és Balint Vujkov tisztelői pénteken, október 5-én koszorút helyeztek el a névadó mellszobrára az írók parkjában, a Városháza mellett

Szombat, 2018. október 6.
Szent Száva Á.I. Szabadka
Akkreditált képzés tanárok részére

A napok szombaton akkreditált képzéssel zárultak tanárok, nevelők és professzorok részvételével, amelyen megismerkedhettek a modern technológiák alkalmazásával a gyermekekkel és fiatalokkal való mindennapi munkában. Az előadók mr. Alka Stropnik és Ana Sudarević könyvtárosok voltak Zágrábból. A mintegy 25 résztvevőnek alkalma volt megismerni azokat az ingyenes alkalmazásokat, amelyek az oktatás menetét könnyebbé és izgalmasabbá tehetik. A szeminárium szervezésében jelentősen közreműködött a Horvát Nemzeti Tanács, valamint a Vajdasági Pedagógiai Intézet.

A Horvát Könyv- és Szó Napjai- Balint Vujkov Napok rendezvényt a Szerbiai Művelődési Minisztériu, Szabadka Város, A Határon Túli Horvátok Központi Hivatala, a Horvát Köztársaság belgrádi Nagykövetsége, a Horvát Nemzeti Tanács, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság és a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségekkel Foglalkozó Titkárság támogatta.

 

1 2 3
 
Kezdőoldal Szolgáltatás Kapcsolat Nyitva tartás
Magunkról Hírek Mi történt nálunk? Kölcsönző osztály - felnőtt részleg Gyermekosztály Módszertani szakszolgálat Tudományos osztály Digitális könyvtár Kiadványaink Helyismereti gyűjtemény Régi és ritka könyvek gyűjteménye Fiókkönyvtárak Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok Irodalmi KIŠ-ernyő Balint Vujkov Napok Amerikai Kuckó "Kalandozás Könyvországban"