Balint Vujkov Napok

2020.3.24.

Előzetes meghívó az Olvasással a felzárkózásért elnevezésű szakmai tanácskozásra

A Zágrábi Könyvtárosok Társasága, a Horvát Olvasókör, a Szabadkai Városi Könyvtár és a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet 2020. október 2-án és 3-án szakmai tanácskozást szervez Olvasással a felzárkózásért címmel Szabadkán, a Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében (Dušan cár utca 2.).

A szakmai összejövetelre a 19. Balint Vujkov Napok – a Horvát Könyv és Horvát Nyelv Napjai rendezvény keretében kerül sor.

A tanácskozás programja a meghívott előadók előadásaiból, a jó gyakorlatot szemléltető példákból és a témák megvitatásából áll.

A bevezető előadások témái a következők:

- az olvasáskészség fontossága és az olvasás formatív szerepe a gyermekek és fiatalok kritikus gondolkodásának kialakításában

- nyelv és olvasás az oktatásba és a mindennapi életbe való bekapcsolódásban

- a könyvtárak jelentősége

A horvátországi és szerbiai könyvtárak jó gyakorlatát szemléltető előadások az alábbi témákat ölelik fel:

- programok a testi és érzékszervi fogyatékkal élő és a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok, illetve olyan gyermekek részére, akik különleges körülmények között vagy távoli közösségekben élnek, mint a vidéki térségekben, a szigeteken élő, az ideiglenesen vagy tartósan intézményben elhelyezett, vagy szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetű környezetben élő, a más kultúrához, illetve egyéb sérülékeny csoportokhoz (pl. nemzeti kisebbségekhez) tartozó gyermekek

- szolgáltatások tekintettel azokra a különleges igényekre vagy különleges körülményekre, melyek között a gyermekkönyvtár működik

- a gyermekek sajátos információs igényeit kielégítő különleges könyvtári gyűjtemények és állományok fejlesztése, valamint azoknak az információs és kommunikációs technológiáknak a használata, amelyek hozzáférhetővé teszik a különleges könyvtári gyűjteményeket

- a gyermekkönyvtárosok és közösségi szakemberek együttműködése, amely elősegíti a gyermekek integrációját a könyvtárak meglévő programjaiba.

Felkérjük az érdekelt könyvtárosokat, hogy jelentsék be részvételüket a könyvtáraik jó gyakorlatát szemléltető előadásaikkal.

A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell közölni:

1. Az intézmény neve

2. A jó gyakorlat példáját ismertető előadó neve (és kapcsolattartó e-mail címe)

3. Az előadás címe

4. Az előadás összefoglalója (250–400 szó, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret)

Az előadásban a sajátosságokra, az újdonságokra és azokra a dolgokra kell fókuszálni, melyek a jó gyakorlat példájaként szolgálhatnak, hogy a tanácskozás résztvevői ötleteket kapjanak a gyakorlatok saját könyvtárukban való esetleges alkalmazásukat illetően. A már megtartott előadások ismétlése kerülendő. Mivel a gyakorlatok igen sokszínűek, az előadások legyenek vitára ösztönzőek.

A részvételi jelentkezéseket kérjük az izlaganja.skup.Subotica2020@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

A jelentkezési határidő: 2020. május 15.

A potenciális résztvevők 2020. június 1-jéig visszajelzést kapnak.

A tanácskozással, annak programjával és a résztvevők jelentkezésével kapcsolatos tájékoztatásokat, valamint a végleges és teljes programot 2020 júliusa folyamán tesszük közzé a Zágrábi Könyvtárosok Társasága, a Horvát Olvasókör, a Szabadkai Városi Könyvtár és a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet honlapján.
 
Kezdőoldal Szolgáltatás Kapcsolat Nyitva tartás
Magunkról Hírek Mi történt nálunk? Kölcsönző osztály - felnőtt részleg Gyermekosztály Módszertani szakszolgálat Tudományos osztály Digitális könyvtár Kiadványaink Helyismereti gyűjtemény Régi és ritka könyvek gyűjteménye Fiókkönyvtárak Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok Irodalmi KIŠ-ernyő Balint Vujkov Napok Amerikai Kuckó "Kalandozás Könyvországban"