A könyvtár küldetésnyilatkozata

Küldetéstudat

Fontos, hogy a könyvtári szolgáltatások igénybevétele effektíven kimutatható legyen és a könyvtár munkája felismerhető legyen a felhasználó személyes, ill. szakmai életének változása folyamán. A könyvtár nem csak a belső eredményeiről és kvantitatív váltzásairól kell, hogy számot adjon, hanem bizonyítania kell társadalmi hatását és befolyását.

125 éves működése alatt a Szabadkai Városi Könyvtár váltakozó sikerekkel és megtorpanásokkal építette népkönyvtár-, városi, törzskönyvtári, tudománynépszerűsítő és kölcsönző státusát, s az utóbbi évtizedben megkezdte a kölcsönös katalogizálási rendszerbe való teljes jogú felzárkózását, ami megkönnyíti az automatikus adatfeldolgozást. Az elmúlt időszakot így az új szervezeti modellre való áttérés átmeneti szakaszaként tekinthetjük.

Elsődleges feladatunk, hogy a Szabadkai Városi Könyvtár mint a város egyik legjelentősebb intézménye a fejlődésben modellként szolgáljon a környező könyvtáraknak.

Elsősorban a közös katalogizálási rendszer létrehozásán, a különleges értéket képviselő gyűjteményeink digitalizásán, a gyűjteményeink gazdagításán és a felhasználók számának növelésén fáradozunk. Ezek a feladatok egymástól függenek, és minden fázis feltételezi a másikat. Kivétel az utóbbi fázis, amely a végső célt jelenti- az elégedett olvasót.

Elképzelések, vízió

A Szabadkai Városi Könyvtár fennállásának 125 évfordulója egyben alkalom arra, hogy megkezdjük a reformját, hogy felzárkózhasson a többi európai rangú könyvtárak sorába.

Az átmeneti időszakban a közművelődési intézmények elé új feladatok tárulnak, amelyek megkövetelik az új fejlődési stratégiák alkalmazását. A könyvtár alaptevékenységei közé tartozik a könyvek s egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése, feltárása, őrzése és a felhasználásuk biztosítása. Ma ez a tevékenységi kör kibővült, s olyan eredményeket kell, hogy produkáljon, amely a közösség fejlődését támogatja.

A XX. század második felében már elfogadottá vált a nézet, hogy a könyvtárnak három alaptevékenysége van, a művelődés, informálás és a szórakoztatás. A könyvtár a lakosság nemformális tanulását segíti elő, egyben pedig tanulási teret és az információkhoz való szervezett hozzáférést biztosít, ugyanakkor a kikapcsolódáshoz is hozzásegíti az olvasót a szépirodalmi műveken keresztül. Ma a könyvtárak a tömegkommunikáció eszközeinek előretörésével kell, hogy megbírkózzanak, amelyek a saját a XXI. században különösen fontos szerepet kapott prioritásaikat helyezik a közművelődési célok fölé. A könyvtárak a tevékenységi körükön belül új szolgáltatásokat vezetnek be, gyermekkönyvtári szolgáltatásokat, üzleti információs szolgáltatásokat, zenei- és audio-vizuális könyvtárakat teremtenek és más izgalmas tevékenységgel bővítik a kínálatukat.

Bármennyire is nagy a könyvtárak hatása a közéletre, általában az a nézet, hogy a könyvtár funkciója csupán a könyvkölcsönzés. Ennél ma már komplexebbé vált a szerepük: az oktatásban betöltött szerepük, hogy támogassák az egyén élethossziglan tartó tanulását, de az iskola reformjához csatlakozva olyan központokká válnak, amelyek a tanulók napi teendőiben is segíteni tudnak. A társadalmi-politikai szerepe abban nyilvánul meg, hogy az azonosulást segítse a helyi értékekkel, de kulturális teret nyit a kisebbségi közösségeknek is. Amikor az információ tőke és egyre drágább áru, a könyvtár előnye, hogy egyre több információhoz tud juttatni. A művelődésben betöltött szerepe miatt a könyvtár az egyik legösszetettebb intézmény. A könyvtár a könyvtermésből, zenei és vizuális anyagokból nyújt válogatást, a gyermekek számára belépőt jelent az irodalom világába , de az iskolán kívüli tevékenységnek, kiállítások és irodalmi esteknek is teret ad.

Minden közkönyvtárnak alkalmazkodnia kell a közösséghez, s nem hajolhat meg semmilyen ideológiai, politikai, vallási vagy gazdasági nyomásnak, a szolgáltatásai pedig túl kell, hogy lépjék a könyvtár falait.

 
Kezdőoldal Szolgáltatás Kapcsolat Nyitva tartás
Magunkról Hírek Mi történt nálunk? Kölcsönző osztály - felnőtt részleg Gyermekosztály Módszertani szakszolgálat Tudományos osztály Digitális könyvtár Kiadványaink Helyismereti gyűjtemény Régi és ritka könyvek gyűjteménye Fiókkönyvtárak Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok Irodalmi KIŠ-ernyő Balint Vujkov Napok Amerikai Kuckó "Kalandozás Könyvországban"