Hírek

2020.10.1.

Akciós tagosodás a Кönyvhónap és a Szabadkai Városi Könyvtár születésnapja alkalmából

Tájékoztatjuka кözépiskoláshallgatókat, hogyakönyvhónapjában, 2020. október 1-tőloktóber 30-ig 400 dináros árontagosodhatnakaSzabadkaiVárosiKönyvtárba.

Atagságtizenkéthónapig érvényesmindenosztályon ésfiókkönyvtárban.

Ebbenazidőszakbanamegengedettidőnélhosszabbideigkikölcsönzöttkönyveketkésedelmidíjfizetésenélkülvisszalehethozni.

ASzabadkaiVárosiKönyvtár értesítiaz érdeklődő polgárokat, hogyazintézmény 130. születésnapjaalkalmából 2020. október 12-16-áigatagosodásidíj 400 dinár. Atagságtizenkéthónapig érvényesmindenosztályon ésfiókkönyvtárban.

Ebbenazidőszakbanamegengedettidőnélhosszabbideigkikölcsönzöttkönyveketkésedelmidíjfizetésenélkülvisszalehethozni.

Szeretettel várjuk!

Fotó Galéria

 
Kezdőoldal Szolgáltatás Kapcsolat Nyitva tartás
Magunkról Hírek Mi történt nálunk? Kölcsönző osztály - felnőtt részleg Gyermekosztály Módszertani szakszolgálat Tudományos osztály Digitális könyvtár Kiadványaink Helyismereti gyűjtemény Régi és ritka könyvek gyűjteménye Fiókkönyvtárak Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok Irodalmi KIŠ-ernyő Balint Vujkov Napok Amerikai Kuckó "Kalandozás Könyvországban"