Матична служба

Матична служба Градске библиотеке Суботицa задужена је за развој и унапређење библиотечке делатности јавних и школских библиотека на територији Севернобачког округа, у општинама Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош.

На свом подручју Матична служба води Окружни регистар библиотека, прикупља податке о библиотекама за електронску базу података Мреже библиотека Србије и врши друге статистичке анализе; пружа стручну помоћ библиотекама у сређивању књижног фонда, каталогизацији и унапређењу културно-просветне делатности; врши надзор над стручним радом библиотека старајући се о примени библиотечких стандарда и прописа; пружа неопходну помоћ при усавршавању библиотечких кадрова; прати и проучава стање и потребе библиотека и предлаже мере за унапређење библиотечке делатности.

Да будемо у контакту

Име контакт особе за библиотекаре школских и специјалних библиотека, односно, народних библиотека и њихових огранака у Севернобачком округу:

Естер Берењи,
руководилац матичне службе
pozester@gmail.com

 
Прва страна Услуге Контакт Радно време
О нама Вести Активности Позајмно одељење за одрасле Дечје одељење Матична служба Научно одељење Дигитална библиотека Наша издања Завичајна збирка Стара и ретка књига Библиотечка мрежа Дани Дежеа Костолањија Књижевни КИШобран Дани Балинта Вујкова Амерички кутак Квиз „Читам и скитам“