Библиотечке услуге

Учлањење

 • Од датума уписа учлањење траје годину дана
 • Групе од 10 или више корисника и пензионери добиjају попуст код уписа

Позајмљивање књига

 • Књиге се могу позајмити на Позајмном одељењу за одрасле, на Дечјем одељењу, у Америчком кутку и у огранцима
 • С правилима коришћења библиотечких јединица корисник се упознаје приликом уписа и то потврђује својим потписом на корисничком картону
 • Књиге се могу држати изван библиотеке 30 дана
 • Одједном се могу позајмити 3 књиге

Продужење рока враћања

 • Рок враћања се може једанпут продужити уколико се ова услуга тражи пре истека рока враћања и уколико потражња за књигом није велика

Коришћење библиотечког материјала унутар библиотеке

 • У читаоници на спрату корисници уз чланску карту могу користити стручну и приручну збирку, новине, листове и часописе Научног одељења.
 • Публикације Завичајног одељења могу се користити само у читаоници
 • Књиге или периодичне публикације из магацина добијају се уз реверс

Пружање информација

 • Корисник библиотеке може тражити да му се приреди избор одговарајуће стручне литературе, те да му се припреме подаци о појединим темама

Фотокопирање, умножавање, скенирање

 • Услуге фотокопирања односе се на библиотечки и ванбиблиотечки материјал
 • Фотокопију може да направи само радник библиотеке

Коришћење рачунарских услуга

 • Корисници с важећом чланском картом могу користити рачунаре и интернет
 • Коришћење интернета се наплаћује

Међубиблиотечка позајмица

 • Библиотека врши међубиблиотечку позајмицу из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији
 • Трошкове (поштарину) за позајмљену публикацију путем међубиблиотечке позајмице сносе корисници позајмице

Увезивање књига и часописа

Уступање читаонице за трибине

Организовање разних облика културних манифестација (књижевне вечери, концерти, изложбе слика итд.)

Радионице и играоница за децу

 
Прва страна Услуге Контакт Радно време
О нама Вести Активности Позајмно одељење за одрасле Дечје одељење Матична служба Научно одељење Дигитална библиотека Наша издања Завичајна збирка Стара и ретка књига Библиотечка мрежа Дани Дежеа Костолањија Књижевни КИШобран Дани Балинта Вујкова Амерички кутак Квиз „Читам и скитам“